PODIET Försäkringskonsult

Din välfärd är vår utmaning - välkommen upp på PODIET

Vi hjälper till med försäkrings- och förmögenhets-planering där frågor såsom generationsskiften, skatte-

och familjerättsplanering samt övriga trygghetsfrågor är områden som ligger oss nära.

 

Våra breddkunskaper inom försäkrings- och skatteområdet möjliggör att du som partner skapar

dig en unik helhetssyn över din totala ekonomi och strategiska styrning - oavsett om det gäller försäkringsjuridiska eller finansiella frågor.

 

Kanske Ni vill bli vår nästa utmaning!

Välkommen upp på PODIET!

 

 

 

På PODIET Försäkringskonsult värnar vi om din personliga integritet. Vi vill därför informera om en positiv och viktig förändring kring hur vi framöver kommer hantera dina personuppgifter.
Den 25 maj 2018 ersattes den svenska Personuppgiftslagen med en ny EU-dataskyddförordning (GDPR). Mycket är sig likt men kraven på hur företagen får behandla dina personuppgifter skärps.
Du behöver inte göra något. Önskar du ta del av vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur länge de sparas och dina rättigheter så läs gärna vår integritetspolicy #1 #2