Privatpersoner

Vi hjälper dig att bygga färdigt din pensionslösning

Vi ger dig en personlig rådgivning, hjälper till med bl a val av försäkringsskal, analys av försäkringsbehov, uttag av pension,

genomlysning av förmånstagareförordnanden, familjerätts-

planering, omskrivning av försäkringstariffer m.m.

 

Vid generationsskiften inom familjeägdabolag, vid externa

köp- och försäljningar av bolagsstrukturer så är vi en viktig

och avgörande part för att säkra såväl säljande/överlåtande

som köpande/övertagande parts intressen.

 

Lägg därtill vårt skattekunnande så har du en

trygg partner!

 

Testa att ta klivet upp på PODIET så berättar vi mer! 

 

 

Stefan Hägglund

Dir: +46 (0)90 10 05 25

 

Peder Andersson:

Dir: +46 (0)90 10 05 30