PODIET Försäkringskonsult

Personlig och kvalitativ rådgivning - bygger på kunskap och erfarenhet

PODIET grundades år 1986 av Gunnar Lundgren och Olle Roos som ett konsult- och utbildningsföretag inom skatte- och ekonomiplanering. Företaget utvecklades under deras tid till att bli ett av de mest tongivande inom svenskt näringsliv under 1980- och 90-talet. Gunnar är också fortsatt knuten till vår verksamhet som styrelse- och mentorsproffs. Gunnar och Olle driver idag fortsatt Taxerings- och jordbrukskalendern inom familjerna och Gunnar äger fortsatt namnet PODIET.

 

PODIET Försäkringskonsult grundades år 2002 av Christoffer Lundgren och Stefan Hägglund och är ett fristående mäklarföretag med samma namn och med specialitet inom liv- & finans - men då främst med försäkring som ett planeringsverktyg för förmögenhetsplanering för personer inom ledning samt till ägare av mindre och medelstora familjebolag.